Sari la conținut

Politica de confidentialitate

 1. Dispoziții generale

1.1 Confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale în cadrul societății TANWEB SRL. Ca atare, dorim să asigurăm cele mai înalte standarde de confidențialitate, integritate şi transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră.

1.2 Întrucât în desfășurarea activității este necesar să prelucrăm o serie de date cu caracter personal cu predilecție în raport cu specificul obiectului nostru de activitate dorim să oferim asigurări că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparenţei şi securităţii datelor cu caracter personal. Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

 1. Cine suntem?

2.1 TANWEB SRL (în continuare „Compania”) este o societate română, cu sediul în loc. Noroieni, Nr.13 , judetul Satu Mare 76,j înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr.J30/1193/2022 , CUI:47027355

2.2 Compania acționează în calitate de operator al datelor cu caracter personal colectate prin intermediul paginii de internet tanweb.ro („Site- ul”).

2.2 Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii Site-ului i le furnizează.

 1. Ce date prelucrăm?

Prelucram urmatoarele date prin intermediul site-ului: nume, prenume, numar de telefon.

 1. Cu ce scop prelucram aceste date?

4.1 Prelucram aceste date in situatia in care dvs. ati ales sa le ofertiti in mod voluntar pentru a fi contactat in vederea realizarii unei programari pentru serviciile pe care le oferim.

4.2 Compania poate prelucra datele cu caracter personal colectate având în vedere și următoarea finalitate:

 1. Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce ne incumbă, ca urmare a serviciilor prestate (ex. obligațiile contabile, fiscale, audit etc) acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele au fost colectate.
 2. În măsura în care persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 3. În orice alt scop auxiliar celor de mai sus, sau în orice alt scop pentru care ne-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei în materie.

4.3 În situațiile în care vom folosi datele dvs. în alte scopuri decât cele amintite în prezenta Politică ne obligăm să obținem consimțământul dvs., cu excepția cazului în care ne incumbă o obligație legală sau avem un alt temei juridic pentru procesarea datelor.

 1. Pe ce perioada se stocheaza datele cu caracter personal colectate?

Datele dvs. sunt sterse in interval de cel mult o luna de la momentul in care acestea au fost oferite de catre dumneavoastra pe site-ul nostru.

 1. Care este temeiul legal de prelucrare pe fiecare categorie de date?

Temeiul legal pentru prelucrarile de date cu caracter personal efectuate pe Site-ul nostru se bazeaza pe i) consimtamantul persoanelor vizate art. 6.1 lit a) din Regulament 679/2016), si ii) pe interesele legitime ale Societatii, (Art. 6.1 lit. f) din Regulament 679/2016).

 1. Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal?

7.1 Colectăm datele dvs. cu caracter personal, în mod direct de la dumneavoastră, spre exemplu, atunci când, ne trimiteți un e-mail, prin intermediul căruia ne solicitați o ofertă/informație sau cand ne oferiti datele dvs. prin completarea formularului de contact.

7.3 Colectăm datele dvs. cu caracter personal si in mod automat, atunci cand utilizezi serviciile noastre de pe site-ul Companiei, colectam informatii prin intermediul cookie-urilor si prin logarea activitatii tale. Pentru mai multe informatii privind utilizarea cookie-urilor, te rugam sa consulti Art. 6 din prezenta Politica de confidentialitate.

 1. Cum si unde stocăm datele cu caracter personal?

8.1 Datele dvs. sunt stocate pe mail, prin serviciul oferit de Google si sunt stocate pe serverele acestuia.

 1. Utilizarea cookie-urilor

9.1 Site-ul conține cookie-uri (fișiere de dimensiuni foarte mici pe care Compania le transmite către computerul utilizatorilor Site-ului sau către alt dispozitiv de acces).

9.2 Aceste cookie-uri sunt de două tipuri:

 • Cookie-uri de funcționalitate: Aceste cookie-uri îmbunătățesc experiența utilizatorilor Site-ului de navigare pe Site și le permit să beneficieze de diverse funcționalități;
 • Cookie-uri de performanță: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura și analiza modul în care clienții Compania utilizează Site-ul. Prin aceste cookie-uri, se pot îmbunătăți continuu modul de funcționare a Site-ului și experiența utilizatorilor Site-ului.

9.3 În momentul Utilizării Site-ului se va solicita acordul utilizatorilor Site-ului cu privire la plasarea acestor tipuri de cookie-uri pe dispozitivul lor și la accesarea acestora la următoarea vizită pe site.

9.4 Informațiile referitoare la ștergerea și controlarea cookie-urilor sunt disponibile pe site-ul www.AboutCookies.org. Ștergerea cookie-urilor sau blocarea eventualelor cookie-uri ar putea să împiedice accesarea anumitor zone sau funcționalități de pe Site.

9.5 Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati Politica noastra privind modulele cookies.

 1. Cui divulgăm datele personale?

10.1 Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Compania poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Compania în desfășurarea activității, ori către autorități publice centrale/locale, doar in cazuri exceptionale. exemplificativ enumerate:

 1. Furnizorilor noștri de servicii și partenerilor contractuali, spre exemplu: furnizorii de servicii de marketing și publicitate; furnizorului de servicii de IT; etc.. Aceste date vor fi furnizate în măsura în care este necesar și numai sub temeiul unui angajament de confidențialitate din partea partenerilor contractuali, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că prelucrarea lor se face conform legislației în vigoare;
 2. Către contabilii, auditorii, avocații, asigurătorii sau alți asemenea consilieri externi ai Companiei. Aceste date vor fi furnizate în măsura în care este necesar și numai sub temeiul unui angajament de confidențialitate din partea partenerilor contractuali, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că prelucrarea lor se face conform legislației în vigoare;
 3. Autorități, instituții și organismele publice, în cazul în care există o solicitare legală din partea acestora sau în măsura în care există o obligație legală din partea noastră;
 1. Securitatea informațiilor

11.1 Lucrăm din greu pentru a proteja site-ul și utilizatorii noștri, precum și toate datele cu caracter personal colectate conform prezentei Politici, de acces neautorizat sau de modificarea, divulgarea neautorizată sau distrugerea informațiilor pe care le deținem.

 • În acest sens:
 1. Compania certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal, datele fiind prelucrate într-un mod care asigură protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare;
 2. Revizuim periodic practicile de colectare, stocare și prelucrare a informațiilor, inclusiv cele fizice, precum și măsurile de securitate, pentru a preveni accesul neautorizat la sisteme;
 3. Restricționăm accesul angajaților şi contractorilor noștri la informațiile dvs. personale, iar raporturile contractuale cu aceste persoane sunt supuse unor reguli stricte cu privire la obligațiile de confidențialitate contractuală, inclusiv sub sancțiunea rezilierii contractelor;
 4. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

12.1 Dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la activitățile de procesare, puteți să vă retrageţi acest consimțământ în orice moment. Această retragere va produce efecte doar pentru viitor şi nu va afecta legalitatea procesării înainte de retragerea lui.

12.2 În măsura în care consimţământul dumneavoastră va fi retras, Compania va interzice prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi va întreprinde toate acţiunile pentru ştergerea tuturor înregistrărilor care conţin aceste date. Cu toate acestea, dacă prelucrarea este obligatorie pentru furnizarea serviciilor de către Compania și aceasta poate fi efectuată în baza altor dispoziţii juridice, Compania va proceda la o astfel de procesare și vă va notifica în acest sens.

12.3 În conformitate cu dispoziţiile legale, aveţi următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces. Dreptul de a obține de la noi, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de societate și dreptul de acces la aceste date, cu excepția situației în care aceste cereri sunt repetitive sau făcute cu rea-credință.
 1. Dreptul la informare cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de GDPR şi condițiile în care pot fi exercitate.
 1. Dreptul la rectificare – puteți cere rectificarea datelor personale inexacte.
 1. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). In baza acestui drept puteți obtine ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege.
 1. Dreptul la restricționarea prelucrării. In orice moment puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege.
 1. Dreptul la opoziție. Dreptul să vă opuneți, în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate ca datele să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispozitii legale contrare.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor. Puteți solicita si primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.

 1. Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau vă puteți adresa instanțelor de judecată.

 1. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate. Dreptul de a cere şi de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

12.4 Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să contactați persoana responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal folosind următoarele detalii de contact:

12.5 De asemenea, puteți depune o plângere legată de prelucrarea datelor tale la Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro, [email protected]).

 1. Principiile pe care se bazează politica noastră de protejare a datelor:
 1. Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 2. Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 3. Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
 4. Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
 5. Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
 6. Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
 7. Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
 8. Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 9. Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.
 1. Modificări

14.1 Această politică va fi actualizată periodic, în funcție de modificările funcționale ce pot surveni, legislativ sau intern. În cazul în care intervin modificări ale materialului, clienții vor fi notificați prin e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.